Nasza oferta

Dobry projekt zajmuje się projektowaniem od podstaw do efektu końcowego, czyli do powstania budynku lub innego obiektu. Firma projektuje przede wszystkim obiekty geotechniczne i hydrotechniczne, ale profil jej działalności jest bardzo szeroki - od posadawiana domków jednorodzinnych na palach do zbiorników wodnych.


Inwestycja zazwyczaj rozpoczyna się rozpoznaniem podłoża gruntowego. W takim wypadku Dobry Projekt rozpoczyna proces planowania badań gruntowych. Są one dobierane dokładnie do potrzeb powstającej inwestycji. Ich efektem jest opinia geotechniczna, projekt geotechniczny lub dokumentacja geologiczno-inżynierska albo hydrogeologiczna.


Na podstawie wyników z rozpoznania podłoża gruntowego i informacji z rozpoznania topograficznego zapada decyzja o konieczności wykonania dalszych opracowań, np.: operatów wodnoprawnych, zwolnień z zakazu zabudowy w terenach zalewowych, analizy zachowania się obiektu posadowionego na skarpach czy zwolnień z zakazu wykonywania robót 50 m od stopy wału. Wszystkie opracowania powstające w firmie planuje się i wykonuje, dbając o czas realizacji dokumentacji projektowej.


Dobry Projekt opracowuje także opinie staniu technicznego obiektów mających wpływ na projektowaną inwestycję. Dotyczy to zarówno obiektów budownictwa ogólnego, jak i budowli geotechnicznych czy hydrotechnicznych. 


Już w trakcie opracowywania operatów i opinii firma rozpoczyna proces projektowania. Podstawowe założenia projektu są uzupełniane danymi spływającymi z terenu lub decyzjami urzędowymi. W efekcie powstaje projekt budowlany, który umożliwia rozpoczęcie inwestycji.


Dobry Projekt uczestniczy w przebiegu inwestycji na dalszych jej etapach i opracowuje projekt wykonawczy, dający możliwość dokładnego przedstawienia każdego elementu obiektu w taki sposób, by łatwo go było wykonać na budowie.


Dzięki kompleksowej pracy nad inwestycją projektujemy tylko takie badania, jakie będą niezbędne w dalszej fazie realizacji.
Rozwiązania wykonawcze są dostosowane do możliwości wykonawcy robót, z uwzględnieniem ekonomiki przyjmowanych rozwiązań i harmonogramu planowanych prac.

Porady dla niewtajemniczonych

Badania gruntowe

Informacja, za którą zawsze watro zapłacić.

zobacz więcej +

Rozwiązania geotechniczne

Inwestor zawsze staje przed wyborem: budujemy szybko i drogo czy wolniej i taniej.

zobacz więcej +

Domki na palach

Rozwiązanie tanie i bezpieczne dla wszystkich rodzajów gruntów.

zobacz więcej +