Domki na palach

Często się zdarza, że inwestor dysponuje działką budowlaną, na której występują grunty słabe, np.: torfy, namuły, grunty plastyczne, lub bardzo wysoki poziom wód gruntowych.  

Zazwyczaj działki takie wymagają bardzo dużych nakładów związanych ze wzmocnieniem podłoża i doprowadzeniem go do stanu umożliwiającego posadowienie obiektów budowlanych. Jednak w przypadku domków jednorodzinnych Inwestor nie dysponuje zazwyczaj dużym zasobem finansowym, by pokryć nakłady konieczne na te roboty.

Z tego powodu przy projektowaniu domków jednorodzinnych należy podejść do inwestycji w sposób pozwalający wykonać budynek w sposób bezpieczny przy jak najmniejszych kosztach.

Podstawą wykonania takiego projektu jest przeprowadzenie wiarygodnych badań gruntowych. Najlepiej, by badania te były uzgodnione z projektantem geotechnikiem zajmującym się posadowieniem przedmiotowego obiektu. Na podstawie tych badań określa się zaleganie gruntów pozwalających na posadowienie budynku i gruntów słabych, które muszą być odizolowane od dodatkowych obciążeń.

Projektant geotechnik porównuje naprężenia przekazywane od projektowanego budynku i decyduje, w jaki sposób przenieść je na grunty mocne.

Jedną z bezpieczniejszych metod posadawiania na gruntach słabych są mikropale.

Są to pale o średnicy od 20 do 35 cm wykonywane pod budynkiem. Zazwyczaj wykonuje się je, wiercąc otwór w gruncie przy pomocy świdra ślimakowego lub żerdzi z koronką wiertniczą. Otwór podczas wykonywania utrzymywany jest przed zasypaniem przez zaczyn cementowy podawany w trakcie postępu robót. Po wykonaniu otworu wkłada się w niego zbrojenie stalowe w postaci dwuteownika lub rury. Czasem zbrojeniem jest tracona żerdź wiercąca.

Pale wykonuje się pod ławami i stopami budynków. Pale pod ławami łączy się oczepem żelbetowym – mogącym zastąpić same ławy fundamentowe.

Budynek posadowiony na mikropalach jest bardzo bezpieczny. Podstawową zaletą mikropali jest rozproszenie obciążenia. Ciężar od obiektu jest przekazywany na grunt w wielu punktach małymi siłami. Nie ma koncentracji naprężeń, która mogłaby powodować miejscowe zmiany stanu gruntu. Posadowienie budynku dopasowuje się do podłoża. Mikropale rozłożone są na tyle gęsto, że naprężenia redystrybuują się w zależności od występujących w gruncie oporów.

Fundament mikropalowy zabezpiecza budynek zarówno przed osiadaniem, jak i wypieraniem, np. przez wysoki poziom wód gruntowych.

Zastosowanie mikropali zmniejsza wielkość ław fundamentowych. Oczep wieńczący mikropale ma zazwyczaj przekrój 60 cm x 60 cm, ława fundamentowa często jest dwa razy większa.

Budynek posadowiony na mikropalach jest niewrażliwy na zmienną grubość gruntów nienośnych. W przypadku innych rozwiązań taka zmienność stanowi bardzo duży problem mogący doprowadzić do przechylania się budynku. W przypadku mikropali grunty nienośne są odizolowywane od posadowienia budynku i nie mają żadnego znaczenia.

Po wykonaniu pali już po około 7 dniach można przystąpić do wylewani oczepów.

Koszt posadowienia budynku na mikropalach jest porównywalny z kosztem płyty fundamentowej. Jednak przy zastosowaniu mikropali mamy do czynienia ze znacznie lżejszym budynkiem, o lepiej rozłożonych siłach. Czas wykonania posadowienia mikropali jest znacznie krótszy niż w przypadku płyty fundamentowej. Mikropale można wykonywać w bardzo trudnych warunkach. Nie ma konieczności stosowania drogich instalacji odwodnieniowych.

Ogólnie należy stwierdzić, że posadowienie na mikropalach jest bardzo uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku, gdy mamy do czynienia z trudnymi warunkami gruntowymi.

 

 Galeria

Porady dla niewtajemniczonych

Badania gruntowe

Informacja, za którą zawsze watro zapłacić.

zobacz więcej +

Rozwiązania geotechniczne

Inwestor zawsze staje przed wyborem: budujemy szybko i drogo czy wolniej i taniej.

zobacz więcej +

Domki na palach

Rozwiązanie tanie i bezpieczne dla wszystkich rodzajów gruntów.

zobacz więcej +