Barety

Barety (ang. barrette foundation lub barrette piles)
Definicja
Bareta jest fundamentem wykonywanym w gruncie. Jest pojedynczym odcinkiem ściany szczelinowej. Zazwyczaj jest wykonywana jako fundament głęboki. W zdecydowanej liczbie przypadków bareta ma za zadanie przeniesienie obciążeń pionowych.
Zdarza się jednak, że może być wykonana jako element oporowy. Bardzo dobrze się do tego nadaje, ponieważ ma bardzo dużą powierzchnie boczną. Przy odpowiednim ustawieniu jej w stosunku do działających sił można uzyskać bardzo duże sztywności zarówno samej barety, jak i układu grunt –bareta.
W niektórych sporadycznych wypadkach baretę można wykorzystywać jako element wspomagający odwodnienie wykopu.
Technologia wykonania
Bareta wykonywana jest przy pomocy głębiarki do ścian szczelinowych. Chwytak lub hydrofrez wykonuje krótki odcinek ściany szczelinowej. Wykop jest stabilizowany przez zawiesinę tiksotropową. Po osiągnięciu projektowanych rzędnych opuszcza się zbrojenie do wykopu. Następnie na dno barety wprowadza się beton przy pomocy metody betonowania podwodnego.
Szerokość baret (S) wynosi najczęściej 0,50; 0,60; 0,80; 1,0; 1,2; 1,5 m.
Długość baret (Lc) zależy od liczby założonych w technologii chwytów: 1 lub 2, bardzo rzadko 3. Przy wykonywaniu kilku chwytów w jednej barecie należy pamiętać, żeby kolejne chwyty zazębiały się za siebie. Nie można projektować zbyt małego zazębienia, ponieważ nie będzie można wybrać gruntu ze szczeliny – będzie się on obsypywał.
Jeden chwyt (L) zależy od szerokości łyżki do wykonywania ścian szczelinowych – standardowo 2,80 m, lecz zdarzają się inne wymiary.

Forma bartey
Żeby zwiększyć nośności barety, wykonuje się kombinacje połączeń baret w kształt litery H, X lub czasem T. Jednak należy wziąć pod uwagę, że w przypadku takich konstrukcji zwiększa się pracochłonność ich wykonania. Należy stosować dwa żurawie lub większą ich liczbę w celu połączenia zbrojenia w powietrzu i włożenia go do szczeliny. Zwiększa to dodatkowo czas wykonania szczeliny.


Parametry wytrzymałościowe barety
Barety są bardzo odporne na naprężenia ścinające i momenty zginające. Wynika to z ich znacznych rozmiarów.
Barety mogą przenieść obciążenia pionowe od 5 000 kN wzwyż. Często ich nośność wynosi nawet 50 000 kN. Jednak przy znacznych głębokościach mogą przenieść znacznie więcej. Ważne jest też to, że są one bardzo sztywnym elementem posadowienia. Często ich osiadania wynoszą tylko kilka milimetrów.
Kontrola wykonywania baret
W trakcie wykonywania baret sprawdza się poziom głębienia fundamentu i jego pionowość. Sprawdza się także poziom zainstalowania zbrojenia. Kontroli jest poddawany grunt wydobywany ze szczeliny.
W trakcie fundamentowania kontroluje się ilość podanego betonu.
Zarówno beton, jak i zbrojenie muszą mieć potwierdzoną zgodność z zaprojektowanymi parametrami.

Porady dla niewtajemniczonych

Badania gruntowe

Informacja, za którą zawsze watro zapłacić.

zobacz więcej +

Rozwiązania geotechniczne

Inwestor zawsze staje przed wyborem: budujemy szybko i drogo czy wolniej i taniej.

zobacz więcej +

Domki na palach

Rozwiązanie tanie i bezpieczne dla wszystkich rodzajów gruntów.

zobacz więcej +